ยินดีตอนรับสู่ บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด
เราคือผู้นำด้านการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด โรงงานของเรามีความสามารถในการ :
TOMY (Thailand) Ltd is wholly owned subsidiary of Tomy Co., Ltd in Japan and established in 1987 with a capital of Baht
172 million under the guidance of the Kingdom
of Thailandís Board of Investment (BOI)
The  Managing Director is Mr.Koichi Hashimoto. The factory site is 48,000 square meters including 36,000 square meter of building area.
The current number of employees is more than 1,500 in the site of Navanakorn Industrial Estate, Pathumthani Province.
 
   
TOMY (Thailand) Ltd has obtained ISO9001 certificate in 1999 and places a constant focus on reduction costs and enhancing manufacturing efficiency. Base on these efforts, the company is aiming to become the best of toy factory in the world in terms of cost, delivery and quality.
 

 

 ( C ) 2007 TOMY (THAILAND) Ltd.